Minister De Geus verdedigt zijn beleid in Huizen

CDA Huizen

Dinsdagavond 1 maart hield CDA-Minister Aart-Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een toespraak op de Chr. Scholengemeenschap Het Erfgooierscollege te Huizen. Deze bijeenkomst van het CDA-regioverband Gooi-en Vechtstreek die georganiseerd werd door het CDA Huizen werd bezocht door meer dan 100 CDA-leden en andere belangstellenden uit de regio. In zijn inleiding voorafgaand aan de speech van de Minister stelde Wim Zwanenburg, voorzitter van het CDA Huizen, dat hij blij was dat de Minister de moeite nam om naar Huizen te komen om zijn beleid te verdedigen. “Maar ik wil niet verhelen dat er ook binnen het CDA veel mensen zijn die onder de indruk zijn van de omvang van de maatregelen, mensen die zich ook zorgen maken over het Sociale Gezicht van het CDA”. Maar een goed en duurzaam alternatief van de ‘stille oppositie’, de PvdA had hij ook niet gezien. Zwanenburg citeerde daarbij ook nog een artikel (FD 26-2-2005) van de hand van Rick van der Ploeg, voormalig Staatssecretaris en lid van de PvdA: “De arbeidsduurverkorting en vervroegde pensionering in de jaren zeventig en tachtig hebben veel schade veroorzaakt. Deze afbraak van het arbeidsaanbod heeft geen extra werkgelegenheid opgeleverd, maar heeft de armoede slechts verdeeld. Nu de inhaalslag van vrouwen op de arbeidsmarkt bijna voltooid is, boeten we voor deze historische fouten. Ook de oplopende kosten van de vergrijzing eisen een radicale koerswijziging. De pensioenkosten van de verdubbeling van het aantal 65-plussers ten opzichte van het aantal werkenden is alleen te financieren met een grotere en langduriger arbeidsinspanning”. Zwanenburg concludeerde dat de PvdA dus ook wel inziet dat ingrepen in de Sociale Zekerheid nodig zijn om het stelsel op termijn sociaal, betaalbaar en solide te houden.

Het Sociaal Akkoord is een mijlpaal

Minister De Geus ging in zijn toespraak daar op door: “Over 25 jaar staan er tegenover 10 werkenden 6 gepensioneerden. Ingrepen en het verbreden van het draagvlak zijn dus nodig. De kiezer heeft bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen om daadkracht van het kabinet gevraagd. Maar de kiezer wil geen onrust en verdeeldheid. Men wil evenwicht tussen daadkracht en draagvlak. En dit is de enorme winst van het Sociale Akkoord. Het draagvlak met de Sociale Partners is herwonnen, zonder dat er daadkracht verloren is gegaan”, aldus De Geus. Hij noemde november 2004 een mijlpaal. “Ik heb toen in de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor het afschaffen van VUT en pré-pensioen en het introduceren van de levensloopregeling verdedigd. Uit de stemming bleek dat behalve Groenlinks en de SP de hele Tweede Kamer voor mijn plannen heeft gestemd! Inclusief de PvdA. Zo slecht waren die plannen wellicht nog niet. Inmiddels zijn de plannen in een recordtijd ook door de Eerste Kamer behandeld”. De Geus stelde dat het Kabinet zich een ambitieuze agenda stelt om de Sociale Zekerheid en het Zorgstelsel te hervormen om te komen tot een welvarende, solide en solidaire samenleving. “We zien op dit moment bovendien de economie ook weer aantrekken. De kansen gaan keren. 2006 wordt een oogstjaar voor het kabinet en dan zijn er ook kansen dat de koopkracht van alle inkomensgroepen er weer op vooruit gaat. Het stelsel van Sociale Zekerheid behoort internationaal gezien nog altijd tot de absolute wereldtop”.

Na de pauze vond een stevig debat plaats, waarbij onderwerpen zoals de reïntegratie van arbeidsongeschikten, de sollicitatieplicht voor ouderen dan 57 jaar, de WW en de WAO, de nieuwe Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) flexibilisatie van de arbeidsmarkt, en het inkomensbeleid voor de minima en de werkloosheid aan bod kwamen. Aan het eind van de avond kreeg de Minister een pak Huizer speculaas en een fles Huizer botterbitter aangeboden.