Millenniumdoelen en het locale verkiezingsprogramma centraal thema van de CDA nieuwjaarsreceptie

CDA Huizen

Op 6 januari vindt vanaf 17.00 uur in het Dienstencentrum aan de Waterstraat in Huizen de CDA nieuwjaarsreceptie plaats. Het thema “goede voornemens” staat daarbij centraal. Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt een debat gehouden over de vraag of de locale politiek meer betrokken moet zijn bij grote mondiale vraagstukken, of dat locale politici zich uitsluitend bezig moeten houden met wat er in onze directe leefomgeving gebeurt.

Mevrouw Martha Klein van het COS Noord Holland zal een pleidooi houden voor het eerste. Wim Zwanenburg, bestuursvoorzitter van het CDA Huizen voor het tweede. Janny Bakker, ffractievoorzitter van het CDA Huizen, zal de stelling verdedigen dat vraagstukken als milieu en armoede op locaal niveau moeten worden aangepakt, maar dat dit wel degelijk ook van invloed is op de mondiale problematiek.

Belangstellenden en organisaties die op het terrein van internationale vraagstukken, milieuproblematiek en armoedeproblematiek actief zijn worden van harte uitgenodigd om aan het debat deel te nemen.

Milleniumdoelen

Een beter milieu en een vermindering van de armoede waren enkele van de millenniumdoelen, die zo langzamerhand al weer vergeten lijken te zijn. Mevrouw Martha Klein van de organisatie COS Noord Holland komt spreken over de vraag wat de locale politiek kan bijdragen aan een rechtvaardiger wereld.

Het COS Noord Holland werkt aan een actieve betrokkenheid van het Nederlandse publiek bij internationale vraagstukken. Het doel van het COS Noord Holland is het dichterbij brengen van een duurzame en rechtvaardige wereld. De belangrijkste taak van het COS Noord Holland is het op lokaal en regionaal niveau creëren van een draagvlak voor een rechtvaardige wereld door personen, organisaties en instellingen te enthousiasmeren om hun betrokkenheid bij mondiale vraagstukken te vergroten.

Praktische idealen

Het locale verkiezingsprogramma van het CDA gaat ook over een beter milieu en vermindering van armoede, over rentmeesterschap en solidariteit. Echter zoekt het CDA Huizen het veel dichter bij huis, met praktische idealen, die voor onze Huizer samenleving van directe betekenis zijn. Wim Zwanenburg, voorzitter van het CDA Huizen en Janny Bakker-Klein, fractievoorzitter van het CDA Huizen, zullen hun standpunt ten aanzien van de haalbaarheid van de CDA idealen van verantwoordelijk rentmeesterschap en armoedebestrijding toelichten.

Rentmeesterschap

Het CDA heeft mensen in Huizen gevraagd wat zij belangrijk vinden. Het antwoord is vaak dat het hen gaat om een gezonde, schone en groene leefomgeving. Het blijkt dat men zich zorgen maakt over verontreiniging van de lucht, die astma en cara veroorzaakt bij jonge kinderen. Ook blijkt de ergernis over verloedering en over vervuilde straten en de groeiende bezorgdheid over het voortdurend toenemende gemotoriseerde verkeer en de vervuiling die dat teweeg brengt. Aan het c hristelijk ideaal van verantwoordelijk rentmeesterschap wil het CDA Huizen vooral een praktische betekenis geven. Huizen moet tot de schoonste gemeentes van Nederland gaan behoren.

Solidariteit

Het CDA Huizen maakt zich grote zorgen over de armoede dicht bij huis, in ons eigen dorp. Mensen verarmen hier onder onze ogen, ten gevolge van het jarenlang moeten rondkomen met een (te) laag inkomen en de sterk toegenomen lasten van huur, energie en zorgkosten. Het is toch niet acceptabel dat nu ook al in Huizen een voedselbank noodzakelijk lijkt te worden? Het CDA Huizen vindt dat armoede in ons rijke dorp niet thuis hoort. Er mag dan ook als het aan het CDA ligt niet bezuinigd worden op de bijzondere bijstand. Ook moet creatiever worden omgegaan met het fonds bijzondere noden.