Meer mogelijkheden voor kinderen om mee te doen

CDA Huizen

Kinderen die in armoede opgroeien, hebben minder mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten die voor andere kinderen heel gewoon zijn. De gemeente Huizen gaat daar wat aan doen. Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld. Voor Huizen is dat elk jaar ruim 164.000 euro. ​Sinds een aantal jaren is het jeugdbeleid gedecentraliseerd. De gemeente kan daardoor zelf bepalen waaraan het geld besteed moet worden. Het college van B&W noemt dat het ‘kindarrangement’.
De bedoeling is niet om zomaar wat geld te geven, maar om gericht en op maat deelname aan activiteiten mogelijk te maken. Maatwerk heet dat in Huizen en dat past helemaal bij het beleid waar het CDA voor staat. Door het kindarrangement regelt het College dat kinderen die in armoede opgroeien een abonnement voor de Sijsjesberg krijgen, kunnen deelnemen aan de Kindervakantieweek en vrije toegang hebben tot de bibliotheek. Daar komt ook nog maatwerk bij: bijspringen als het nodig is. Bijvoorbeeld als er extra schoolkosten zijn die ouders niet kunnen betalen (bv. een werkweek naar het buitenland) of de aanschaf van een fiets. Door het maatwerk is het ook mogelijk om kinderen te helpen van wie de ouders een inkomen hebben dat net boven 120% van de bijstandsnorm is. Maatwerk geeft dus ook flexibiliteit. Het CDA heeft daarom het voorstel voor het kinderarrangement van harte gesteund.