Manifest over Bijvanck voor CDA statenfractie Noord Holland

CDA Huizen

Het CDA Huizen heeft op dinsdag 10 oktober tijdens een bezoek aan de CDA fractie in Provinciale Staten van Noord Holland een manifest aangeboden. In het manifest dringt het CDA Huizen aan op een besluit om de Blaricummer Bijvanck en de nog te bebouwen Blaricummermeent toe te voegen aan de gemeente Huizen.

In het manifest somt het CDA Huizen een zestal argumenten op, die een dergelijk besluit onderbouwen. Voorop staat dat het CDA Huizen streeft naar een duurzame oplossing voor het gebied, die ook voor langere tijd houdbaar is. Eerder werd de Bijvanck door de provincie en de Tweede Kamer al aan Huizen toegewezen, maar dit besluit werd door de Eerste Kamer teruggedraaid. De problemen zijn sindsdien, zo blijkt uit het manifest, niet minder geworden.

Het CDA pleit in het manifest voor logische grenzen. Ook wil het CDA spanningen en discussies over beheer van de openbare ruimte, brandveiligheid en ontsluiting definitief tot het verleden laten behoren.

Het CDA wijst op het risico voor afbraak van de voorzieningen voor inwoners van Huizen én de Bijvanck en pleit voor een krachtiger aanpak van de problemen en de kansen in het gebied. Die aanpak komt volgens het CDA Huizen alleen door samenwerking met Blaricum niet van de grond. Tenslotte geeft het CDA aan dat de zogenaamde BEL samenwerking (tussen Blaricum, Eemnes en Laren) met bestuurlijke wil van de provincie ook prima doorgang kan vinden zonder de Blaricummer Bijvanck.

Het CDA Huizen biedt bezoekers van CDA activiteiten (zoals a.s. donderdag 11 oktober tijdens het bezoek van Tweede Kamerlid Mirjam Sterk in ’t Visnet aan de Ruijterstraat te Huizen) en bezoekers via haar website www.cda.nl/huizen ook de gelegenheid om het manifest te onderschrijven. Handtekeningen van inwoners (zowel schriftelijk als electronisch) worden door het CDA Huizen verzameld en aan de fracties in Provinciale Staten verzonden, voordat in maart door de provinciale staten een definitief besluit wordt genomen over het gebied.

Het manifest

Hieronder treft u het manifest als .pdf document aan:

Onderteken het manifest

Met behulp van het onderstaande formulier kunt u het manifest electronisch ondertekenen!