Kinderboerderij De Warande timmert aan de weg

CDA Huizen

Leden van de CDA-fractie op bezoek bij Kinderboerderij De Warande in het Stadspark. Van links naar rechts: Sonja Buursema, Jaap Van As, Bert Rebel, Ruben Woudsma, Kees de Kok en Rein Jansen

Afgelopen maandag bezochten leden van de Huizer CDA-fractie Kinderboerderij De Warande. De Stichting Kinderboerderij De Warande beheert en exploiteert een kinderboerderij met een Natuur en Milieu Educatiecentrum in het Huizer Stadspark. De stichting stelt zich ten doel een plek te bieden waar veel te doen, zien en leren is over dieren en de verzorging daarvan, maar ook over de natuur en onze leefomgeving en de zorg om die in stand te houden. Het bestuur heeft echter de wens om deze activiteiten uit te breiden.

De kinderboerderij is nu op vier dagen ‘s middags geopend en op één dag ‘s ochtends. Maandag en dinsdag is de kinderboerderij gesloten. Tijdens de openingsuren is het NME-centrum de Ruif geopend en worden daar verschillende NME-activiteiten aangeboden. Daarnaast is de Kinderboerderij op aanvraag geopend voor scholenbezoeken en groepsbezoeken. Enkele malen per jaar worden extra activiteitendagen georganiseerd, bv een schaapsscheerdersdag. Vanaf 2012 participeert de Kinderboerderij in het project MEEWERKEN van de gemeente en zijn er reeds meer dan 10 cliënten in de kinderboerderij tewerkgesteld. Een belangrijk deel van hen kwam daarna ook aan betaald werk, de primaire doelstelling van het project. De Stichting Kinderboerderij de Warande streeft ernaar de kinderboerderij zodanig uit te bouwen dat deze nagenoeg dagelijks is geopend, permanente educatie biedt op het gebied van natuur- en milieueducatie voor de bezoekers en basisscholen in Huizen en tewerkstelling kan bieden voor re-integratieprojecten van de sociale dienst.

Uitbreiding

Kinderboerderij De Warande heeft daarom als wens dat de openingstijden worden uitgebreid, zodat er structureel werkgelegenheid kan worden geboden aan cliënten van de sociale dienst van Huizen in het kader van re-integratieprojecten en andere sociale projecten. Om deze missie optimaal te kunnen invullen wil het bestuur de openingstijden sterk verruimen.  Men heeft de wens om zes dagen (incl. weekend) gedurende zeven uur (10:00-17:00 uur) open te gaan. Bestuursvoorzitter Rein Jansen: “Nu al zien we dat er veel bezoekers zijn tijdens sluitingsuren, die dan alleen rondom de boerderij kunnen lopen. De ruimere openingstijden geven ook veel betere mogelijkheden in het kader van de sociale projecten. Nu kunnen we slechts faciliteren voor 10 uur per week, waar 16 uur per week gewenst is.” Omdat hier een hogere structurele gemeentelijke subsidie voor nodig is, heeft het bestuur van De Warande aangekondigd ook andere politieke partijen in Huizen te benaderen met hun plannen.

Leden van de CDA-fractie op bezoek bij Kinderboerderij De Warande in het Stadspark. Van links naar rechts: Sonja Buursema, Bert Rebel, Jaap Van As, Ruben Woudsma, Kees de Kok en Rein Jansen