Algemene Ledenvergadering CDA Huizen

CDA Huizen

Op donderdagavond 13 juni 2013 wordt de voorjaars algemene ledenvergadering van CDA Huizen gehouden. De aanvang is 19.45 uur met inloop vanaf 19:30 uur.

Alle leden van CDA Huizen zijn genodigd om aanwezig te zijn bij deze algemene ledenvergadering waarin de jaarverslagen worden besproken en de kandidaat lijsttrekkers worden voorgedragen.

De lokatie voor deze algemene ledenvergadering is: Gemeentezaal  van de Meentkerk, Bovenmaatweg 410, 1274 RZ Huizen

Agenda algemene ledenvergadering CDA Huizen

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de ALV van 20 november 2012 (bijlage)
 4. Vaststelling Jaarverslag 2012 (bijlage)
 5. Voorstellen nieuwe penningmeester en vaststelling Jaarrekening 2012 (bijlage)
 6. Verslag Selectiecommissie en voorstellen van de kandidaat-lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014.Voor deze functie hebben zich twee kandidaten aangemeld, te weten Janny Bakker en Rutger Rebel, de selectiecommissie heeft met een van beiden al een gesprek gehad, met de ander vind dit gesprek binnenkort plaats; het advies van de selectiecommissie zal daarom worden nagezonden. De selectiecommissie is uitgebreid met de heer Jaap Kos. 
 7. Verslag/voortgang programmacommissie t.b.v. Gemeenteraadsverkiezingen 2014
 8. Verslag/voortgang Campagnecommissie t.b.v. Gemeenteraadsverkiezingen 2014
 9. Rondvraag
 10. PAUZE
 11. Lezing Eerste Kamerlid Wobke Hoekstra.Hij geeft een inkijkje op de actuele politiek en recente ontwikkelingen, en perspectieven van en over het CDA.
  Dit deel van de avond is tevens toegankelijk voor de CDA leden uit de regio.
 12. Afsluiting, gelegenheid tot napraten

Wij hopen u te mogen begroeten op 13 juni.