Interview Bert Rebel in de Huizer Courant

CDA Huizen

In de afgelopen maanden is de nieuwe raad geïnstalleerd, het collegeprogramma ondertekend en zijn de wethouders beëdigd. De vlaggen zijn gestreken, de zeilen gehesen en de koers is ingezet. Het bestuur van de gemeente Huizen gaat op volle kracht voor uit. Maar waar leidt de reis de komende vier jaar naar toe? In de Huizer Courant verschijnen de komende weken negen interviews met de fractievoorzitters van de raadspartijen. Hierin vertellen zij alles over de toekomstvisie, dromen en ideeën van hun partij en hun verwachtingen van het collegeprogramma. Deze week een gesprek met Bert Rebel, fractievoorzitter van het CDA..

CDA Huizen wil burgers aanspreken op gedrag

'Je wordt tegenwoordig al uitgelachen als je stopt voor een rood licht'

De laatste jaren reageren mensen steeds agressiever op elkaar en wordt er meer asociaal gedrag vertoond. Mensen die anderen aanspreken op onaanvaardbaar gedrag, worden uitgescholden. Fietsers worden op het fietspad van de sokken gereden door automobilisten die te gehaast zijn om de wettelijke voorrang te verlenen. En politieagenten wordt het werk af en toe onmogelijk gemaakt. Het weekblad Elsevier meldt dat hulpverleners tegenwoordig ook steeds vaker het slachtoffer worden van bedreigingen en mishandeling. Vorige week is nog in een Amsterdams zwembad een arts en ambulancepersoneel door een groep jongens neergeslagen en bedreigd tijdens een poging één van de jongeren te helpen nadat deze onwel was geworden. Een vluchtpoging van de hulpverleners werd door de jongeren uitgelegd als discriminatie. Een lijst incidenten in de afgelopen maanden leert dat dit geen op zich zelfstaande gebeurtenis is.

Het CDA roept al jaren dat er iets moet worden gedaan aan de normen en waarden van Nederlanders. Ook CDA Huizen wil het onderwerp normen en waarden bespreekbaar maken. "Natuurlijk hebben we er hier in Huizen minder last van dan in de grote steden. Maar ook hier merk ik al dat jongeren bijvoorbeeld worden uitgelachen als ze voor een rood stoplicht staan te wachten", vertelt fractievoorzitter Bert Rebel. Volgens hem werd er in het verleden regelmatig lacherig gereageerd als Jan Peter Balkenende over normen, waarden en respect begon. "Maar je ziet dat er steeds meer aandacht en instemming krijgt. In een gezonde samenleving hebben mensen respect voor elkaar."

Het CDA wil met schoolbesturen overleggen of het mogelijk is om aandacht te besteden aan het onderwerp. Tevens wil de partij burgers aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een veilige en leefbare samenleving. Dit wil ze o.a. bewerkstelligen door de oprichting van buurtverenigingen financieel te faciliteren. Deze buurtverenigingen moeten een belangrijke rol gaan spelen bij de inspraak over werkplannen voor onder andere veiligheidsprojecten, maar ook omtrent de groenvoorziening of de inrichting van speelplaatsen.

Daarnaast biedt CDA Huizen de optie om vanuit de politie te werken met zogenaamde susploegen. Deze ploegen spreken mensen aan op hun gedrag, wat preventief werkt. In datzelfde kader pleit het CDA Huizen voor vier Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA's). Deze zogenaamde BOA's moeten in actie komen na melding van kleine ergernissen. Deze ergernissen kunnen gaan over crimineelgedrag, maar ook over zwerfvuil of (geluids)overlast. Volgens Rebel zal de aanstelling van BOA's in de begrotingsbehandeling van oktober 2006 worden besproken.

Belangrijk

Het CDA is tevreden over het collegeprogramma. Volgens Bert Rebel zijn alle belangrijke standpunten van de partij in het programma opgenomen. "Het is zelfs zo dat er hele stukken tekst zijn overgenomen', meent Rebel. Zo is onder andere in het programma opgenomen dat er extern moet worden onderzocht of privatisering van het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen tot de mogelijkheden behoort, in de hoop de kosten voor een begraafplaats te verlagen. Het is het CDA opgevallen dat de kosten voor een begraafplaats in Huizen een stuk hoger liggen dan in omringende gemeenten. Tegelijker tijd is er een trend dat steeds meer Huizers hun geliefden in Blaricum begraven. "Wij hebben het idee dat dit komt doordat ze een begraafplaats in ons dorp te duur vinden of zelfs niet kunnen betalen. We weten dit niet zeker, omdat het niet passend is deze gevoelige vraag snel te stellen aan mensen die gekozen hebben voor een begraafplaats buiten Huizen", legt Rebel uit. De partij pleit onder ander voor een onderzoek naar de tariefopbouw. Wellicht zijn er goedkopere exploitatie mogelijkheden", zegt Rebel.

Uiteraard zijn er ook punten uit het CDA verkiezingsprogramma gesneuveld. "Maar daar zaten geen voor ons wezenlijke zaken tussen', legt Rebel uit. Wel had de partij graag gezien dat het Lucentterrein nadrukkelijk een bedrijvenbestemming zou houden. "Gaandeweg het onderhandelingsproces kwamen we er achter dat het hier gaat om een complex dossier. Er kwamen allerlei vragen naar voren die we moesten onderzoeken. Vandaar dat het college een half jaar de tijd heeft gekregen om alle zaken op een rijtje te zetten en een standpunt te verwoorden." Het CDA gaat er vooralsnog van uit dat het terrein een bedrijvenbestemming krijgt. Het verbaast ons dat de VVD, toch bekend om haar bereidheid ondernemers te ondersteunen in het verwezenlijken van hun ambities, hier een duidelijk andere keuze maakt, namelijk woningbouw. Voor ons is belangrijk dat er een inventarisatie plaats vindt van daadwerkelijke belangstelling van bedrijven voor ruimte op het Lucentterrein, waarbij dus ook bekend moet zijn welke m