Een reactie van het CDA op de knipoog naar de Huizer politiek

CDA Huizen

Berry Honing onderhoudt op het internet een website of weblog: “Een knipoog naar de Huizer politiek” (zie daarvoor http://deknipoog.mijneigenweblog.nl). Daarop analyseerde hij ook de uitslag van de laatste Tweede Kamerverkiezingen.

Berry Honing stelt dat:

de kiezer gewoon losgeslagen is. Hij winkelt en shopt gewoon maar raak. Gisteren stemde ze op een vermoorde lijsttrekker, vandaag op de SP en de volgende keer? Partijen mogen en kunnen niet meer uitgaan van zekerheden. Ze zullen continu moeten blijven knokken om de stem van de kiezer. De PvdA stond op 60 zetels in de peilingen, ze krijgen er 33! Voor zover ik mezelf op enig inzicht mag betrappen, had ik al voorspeld dat de race nog lang niet gelopen was en dichtte ik Balkenende al enig campagne inzicht toe. Allemaal uitgekomen. Maar dat Bos zo’n amateuristische campagne zou voeren…….Dit onderstreept eens te meer mijn pleidooi voor een permanente campagne. Je bent politieke partij en derhalve aanbieder van politieke keuzes. Maar je moet jezelf de vraag stellen of jouw product (het geheel van politieke keuzes) wel dat product is waar de klant (de kiezer) op zit te wachten. Kortom: het vereist wat inzicht in je klant en dan heb je dus ook modern klantenonderzoek voor nodig……“.

Berry Honing deelt vervolgens nog een compliment uit aan de SP:

Die hebben een hele goede organisatie neergezet, met voelsprieten overal diep de samenleving in. En ze hebben nu hun doorbraak, het loon voor jaren hard werken. Ze hebben het momentum gehad, hun programma meer richting mainstream aangepast en de kiezer is ditmaal bij hen gaan shoppen”.

Hij eindigt zijn weblog met een oproep aan CDA, PvdA en VVD:

Welcome to the real life… ga nou toch eens permanent campagne voeren, hou eens op met dat naar binnen gerichte, dat gedoe van binnen de politiek en dat gedoe binnen de eigen partij, maar sta open voor de burger en ga eens ‘voelen’ wat deze nou eigenlijk wil...”.

Tot zover Berry Honing op zijn weblog.

Allereerst ben ben ik blij dat er iemand vanuit Huizen de lokale en de landelijke politiek volgt en daar zelfs een hele website aan besteedt. Ik heb ook met interesse Berry’s artikel over de analyse van de TK-verkiezingen 2006 gelezen. Ik ben het geheel met hem eens dat je Jan Peter Balkenende en de CDA-partijtop wel enig campagne-inzicht kon toedichten. Het CDA heeft een perfecte campagne gevoerd en met enorme inzet uit alle partijgeledingen, ook van de afdeling Huizen van het CDA. De lezers kunnen daarover onder meer lezen op de weblog van onze wethouder Janny Bakker en op onze website: www.cdahuizen.nl. Ik kan mij ook wel vinden in zijn pleidooi voor een permanente campagne. Het verbaast mij echter dat hij ook het CDA (naast PvdA en VVD) daartoe oproept. De discussie in deze partij(en) doet hij te gemakkelijk af als “intern gedoe”.

De laatste verkiezingscampagne was opnieuw vooral een media-campagne. De kiezer kreeg tot vervelens toe een optimaal aanbod via televisie, kranten, tijdschriften en nu vooral ook door het internet en door de stemwijzers op het internet. Maar opnieuw bleven de grote media, TV en kranten, erg aan de oppervlakte hangen. En Berry Honing praat hen gemakkelijk na. Zo werd het laatste CDA Partijcongres voor de verkiezingen door de media afgedaan als een “verkiezingsfeestje van Jan-Peter Balkenende”. Maar wie beter keek zag ook dat het Partijcongres het einde vormde van een lang en intensief proces in de partij. Er zijn in het CDA veel debatavonden gehouden, partijleden en andere geïnteresseerden konden hun bijdrage leveren via www.hetdebat.com. Hoezo naar binnen gekeerd? Van de teleurstellende uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 werden lessen getrokken.

Op het conceptverkiezingsprogramma van het CDA werden meer dan 700 amendementen ingeleverd en daar werd op vrijdag en zaterdagochtend 29 en 30 september in Amsterdam op het Partijcongres nog intensief over gedebatteerd en gestemd. De betrokkenheid van de basis is groot. Zo’n 17 amendementen waren afkomstig van het CDA Huizen en een aantal daarvan is (soms in combinatie met andere amendementen) ook daadwerkelijk aangenomen. Een delegatie van onze afdeling heeft een aantal amendementen publiek verdedigd. We doen dus goed mee, plaatselijk en landelijk! Kortom het CDA blijft een partij waar wel degelijk de inhoud centraal staat. Het CDA (Huizen) is bepaald niet intern gericht. We zullen de komende jaren, ook na de verkiezingscampagnes, naar buiten treden, ons verantwoorden en appelleren aan de opinies van de kiezers. En met overtuiging onze standpunten uitdragen.

In Huizen hebben daarvoor 7613 van de 26503 kiezers het CDA beloond. Op onze beurt zeggen wij: hartelijk dank voor het vertrouwen! Kiezers die hun steun willen omzetten in een lidmaatschap zijn van harte welkom op www.cda.nl, op www.cdahuizen.nl en op onze ledenvergaderingen.

Wim Zwanenburg
Voorzitter CDA Huizen