“Kloof tussen burger en overheid van vitaal belang!”

CDA Huizen

“De vraag is niet wat het land voor u kan doen. De vraag is wat u voor uw land kunt doen!” Het citaat van John F. Kennedy is kandidaat Tweede Kamerlid Jan Schinkelshoek (CDA) uit het hart gegrepen. Op inspirerende wijze sprak Schinkelshoek maandagavond in het Huizer Erfgooierscollege. Hij wees nadrukkelijk op het belang van onderlinge saamhorigheid in Nederland. De sociale samenhang en de cohesie tussen burgers is van groot belang, aldus Schinkelshoek. “De overheid kan niet alles oplossen: Nederland zijn we samen!” Ook prikkelde hij de aanwezigen met zijn stelling dat de door velen gewraakte ‘kloof’ tussen burger en politiek juist zeer belangrijk is.

Campagne voeren is zwaar en vermoeiend, maar het is Schinkelshoek niet aan te zien. Vol bezieling vertelt hij zijn toehoorders waar hij en het CDA voor staan. Het Christelijk geloof is voor hem belangrijk, al constateert hij wel dat er spanning zit tussen ideaal en werkelijkheid. Het is vrijwel nooit helemaal zwart of helemaal wit. Compromissen sluiten hoort bij de politiek, meent Schinkelshoek, die in dit verband de term ‘Christelijk realisme’ introduceert: “Het weet van idealen, maar het is niet hemelbestormend. Het laat zich inspireren door vergezichten, maar geeft zich niet over aan dagdromerijen. Het weet de balans tussen politiek cynisme en hoogdravend idealisme te bewaren. Het staat met beide voeten in de klei. Vandaar dat het eerder vuile handen oplevert dan de witte klederen uit Openbaringen. Het zet kleine stappen, het waardeert het compromis, het bewaakt het evenwicht, het koestert samenhang. Het wil bruggen bouwen!”

Ooievaars

De ‘kloof’ tussen burger en overheid acht Schinkelshoek van vitaal belang. “De kiezer moet niet op de stoel van de gekozene willen gaan zitten en de gekozene moet niet alleen maar de oren laten hangen naar de kiezer.“ Meer democratie betekent niet automatisch betere democratie, aldus Schinkelshoek. “Dat is net zoiets als het voorspellen van de bevolkingsgroei aan de hand van het aantal ooievaarsnesten!” Een referendum legt bijvoorbeeld het bestuur lam en zorgt ervoor dat politici de kiezer naar de mond gaan praten. “Een kamerlid moet geen stroman van de kiezers worden. Hij moet wél luisteren en zich verdiepen in de vraagstukken om uiteindelijk zonder last en ruggespraak te kunnen stemmen!” Als voormalig parlementair verslaggever weet Jan Schinkelshoek wat hem ongeveer te wachten staat, maar hij schrikt er niet voor terug: “Soms moeten politici durven impopulair te zijn en zich op te offeren om mikpunt te zijn van Jan en alleman: ik sta tot uw beschikking!”