Inbraakwerende maatregelen koopwoningen

CDA Huizen

Het politiekeurmerk voor veilig wonen.

Tijdens de nationale inbraakpreventieweken heeft de gemeenteraad in Huizen een extra subsidie beschikbaar gesteld om inbraakwerende maatregelen te nemen bij een koopwoning.  Met behulp van deze subsidie is de verwachting dat inwoners meer oog krijgen voor de zwakke plekken in en rondom de woning. De raad was unaniem akkoord met deze stimuleringsmaatregel.

Als CDA Huizen kunnen we deze maatregelen van harte ondersteunen. Niet voor niets maken we ons al jaren sterk in Huizen voor minder woninginbraken en een hoger veiligheidsgevoel. Tijdens de raadsvergadering werden we er door burgemeester Hertog ook op attent gemaakt dat het aantal inbraken in Huizen fors is gedaald.