Doorstroming voorgezet onderwijs

CDA Huizen

Op 25 maart heeft de CDA-fractie vragen gesteld aan het het college over de toelating van leerlingen op het middelbaar onderwijs in Huizen. Dit naar aanleiding van berichten dat leerlingen uit Huizen uitgeloot zijn op de Huizermaat. Het CDA Huizen is van mening dat toegankelijkheid van scholen een publieke zaak is en is van mening dat leerlingen uit Huizen een plaats verdienen op de middelbare school van hun voorkeur in ons dorp. Het hebben en houden van een sociaal netwerk en een vertrouwde omgeving zijn hier belangrijke redenen voor.

Naar aanleiding van de vragen heeft de CDA-fractie contact gehad met het Erfgooiers college en de Huizermaat. Uit deze gesprekken zijn drie punten naar voren gekomen.

  1. Het Erfgooiers college en de Huizermaat hebben de afspraak gemaakt dat een leerling uit Huizen altijd op een van beide scholen terecht kan.
  2. De Huizermaat acht de kans klein dat er volgend schooljaar jaar weer een loting komt gelet op de verwachte uitstroom. Helemaal uit te sluiten valt dit echter niet
  3. De Huizermaat gaat komend jaar nadenken over de mogelijkheid van het invoeren van postcode beleid zodat leerlingen uit Huizen, Blaricum en Eemnes voorrang krijgen bij de toelating mocht er toch geloot moeten gaan worden.

Het CDA is tevreden met de uitkomst van deze gesprekken. Leerlingen uit Huizen kunnen in Huizen op School, loting is waarschijnlijk van de baan en mocht het komend jaar wel een loting plaatsvinden dan is er in ieder geval nagedacht over een postcode beleid.

Foto en rechten

De afbeelding in dit artikel heeft de volgende bron en is vrij gegeven onder rechten Pixabay Licentie. De foto is gemaakt door Michel van der Vegt.