CDA Huizen wil geen lijstverbinding met SGP

CDA Huizen

In tegenstelling tot recente uitspraken van de heer Van Amstel van de gemeenteraadsfractie van de SGP in een interview in de Huizer Courant zal het CDA Huizen bij de komende gemeenteraads-verkiezingen geen lijstverbinding aangaan met de SGP. Dit heeft de partij in een persbericht kenbaar gemaakt.

Het CDA heeft hiertoe besloten omdat zij zich niet kan vinden in het officiële standpunt van de SGP ten aanzien van de positie van vrouwen in het openbaar bestuur. De SGP in Huizen heeft bovendien naar de mening van het CDA een onvoldoende duidelijke profiel als het gaat om het maken van keuzes ten aanzien van het sociale beleid van de gemeente Huizen.

Het CDA Huizen staat wel open voor een lijstverbinding met de ChristenUnie. Hierover zullen de komende dagen nog besprekingen met de ChristenUnie plaatsvinden.