CDA Huizen – voorjaars algemene ledenvergadering

CDA Huizen

Op dinsdag 24 mei a.s. wordt de voorjaars algemene ledenvergadering gehouden van CDA Huizen in ’t Visnet. Op de agenda staan de volgende onderdelen:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de buitengewone ALV van 29 september 2010 (Bijlage)
 4. Vaststelling Jaarverslag 2010 (Bijlage)
 5. Vaststelling Jaarrekening 2010 en Begroting 2011(Bijlage)
  1. Verslag van de kascommissie
  2. Benoeming kascommissie 2011
 6. Rooster van aftreden Bestuursleden
 7. Rondvraag
 8. PAUZE
 9. Gastspreker: Coşkun Çörüz, sinds mei 2001 lid van de CDA Tweede Kamer-fractie.
  Hij houdt zich in de Kamer bezig met Veiligheid en Justitie en Mensenrechten. Hij zal een toelichting geven op de actuele landelijke politiek, in het bijzonder over zijn onderwerpen: Veiligheid en Justitie en Mensenrechten.
 10. Afsluiting