CDA Huizen besteedt aandacht aan Veiligheid

CDA Huizen

Coskun Coruz ontvangt uit handen van de voorzitter Wim Zwanenburg een cadeau

Het CDA Huizen kreeg op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 24 mei bezoek van Tweede Kamerlid Coşkun Çörüz. Hij heeft zich de afgelopen jaren ingezet om Nederland met betere wetgeving veiliger te maken. Volgens Çörüz is Nederland al wel een stuk veiliger geworden, maar zo zegt Çörüz “we zijn er nog niet”. Volgens Çörüz is Veiligheid geen vanzelfsprekendheid, ook niet in de gemeente Huizen. “De gemeente Huizen is goed bezig met het Veiligheidsbeleid. De geregistreerde criminaliteit in Huizen is gedaald, maar het aantal woninginbraken is in 2010 nog wel gestegen. Je veilig voelen in je woon-, werk- en leefomgeving is essentieel”. Çörüz pleit voor een stevige aanpak, maar hij is vooral ook voor preventie. “En naast straffen ook werken aan heropvoeding. Het is te kostbaar om jongeren in de gevangenis of in inrichtingen te laten komen en dan later nog te moeten constateren dat sprake is van 80% recidiveert, ‘fout’ in de herhaling gaat. Er moet nog meer gebeuren ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast, bestrijding geweld/agressie tegen agenten, meer blauw op straat, aanpakken 12-minners die al met de politie in aanraking zijn, uitbreiden supersnelrecht, uitbreiden van cameratoezicht en een  capuchonverbod”.

De gemeente heeft een belangrijke taak als regisseur in de veiligheidsketen. Veiligheidsbeleid krijgt vorm in samenwerking met burgers, politie en justitie, scholen, buurtverenigingen, horecaondernemers en winkeliers, woningcorporaties, (sport)-verenigingen, etc. “Veiligheid begint dicht bij huis en is in eerste instantie een zaak van de ouders. Ik werk aan een initiatief-wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om naast het kind ook de ouders aansprakelijk te stellen voor opzettelijk aangerichte schade – zoals de vernieling van abri’s – door kinderen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. Veel mensen denken dat dit nu al zo is, maar daarvoor is nog steeds nieuwe wetgeving nodig”.

Enkele CDA-leden vroegen zich af of het Kamerlid toch niet te veel op repressie inzette, mede onder invloed van de opkomst van de PVV bij de verkiezingen. Çörüz erkende dat ‘de tijdgeest verandert’ , maar volgens Çörüz schiet de PVV door met het pleidooi voor hogere minimumstraffen. ” We bereiken veel meer met preventie en met handhaving, dan met strengere straffen”.

Met de nationale politie blijft de burgemeester lid van de driehoek

Coşkun Çörüz  zag onlangs een langgekoesterde wens van het CDA in vervulling gaan. “Het CDA wil al jaren een nationale politie in plaats van de 26 regionale korpsen, maar in vorige kabinetten hield de PvdA dat tegen. In het Regeerakkoord hebben de coalitiepartijen de Nationale Politie opgenomen. Minister Opstelten heeft de uitwerking daarvan onlangs aan de Kamer uiteengezet. ” Met een Nationale Politie kan er gecoördineerd, efficiënter en dus succesvoller worden gewerkt: het is een aanval op de bureaucratie. Er kan veel worden bespaard door ook de inkoop, ICT, werving en selectie, personeelsbeleid te centraliseren. Nu kan ieder korps zijn eigen spullen nog inkopen. Omdat de politie dus centraal aangestuurd gaat worden, zijn er ook geen korpsbeheerders (burgemeesters ) meer nodig. De burgemeester blijft wel verantwoordelijk voor de openbare orde in zijn plaats. De officier van justitie blijft verantwoordelijk voor opsporing en vervolging. De ‘lokale driehoek’ – het overlegorgaan tussen de vertegenwoordigers van politie, openbaar ministerie en de burgemeester – blijft zoals die is. Een burgemeester heeft veel bevoegdheden om in te grijpen.  Er gaat nu ook meer geld van de Grote Steden, die relatief te veel geld kregen, naar kleinere gemeenten. We moeten zorgen dat het daar veilig blijft” . CDA-fractievoorzitter Bert Rebel was onlangs een avond met de politie op stap geweest. Hij constateerde dat de politie nog handmatig met een enorme bureaucratie wordt geconfronteerd. “Bij groepsoptreden van jongeren moet van iedere afzonderlijke individuele handeling verslag worden gedaan. Bij drankmisbruik door een groep jongeren moet ieder bierblikje met de verschillende biermerken worden genoteerd. Kostbaar tijdsverlies en een geweldige last voor onze dienders! Kan er niet meer worden geautomatiseerd en worden ingezet op ICT?”. CDA Tweede Kamerlid Çörüz reageerde instemmend. “Het CDA zal bij de komende Algemene Beschouwing in september voorstellen doen om de bureaucratie bij de politie verder terug te dringen” .