CDA Huizen start met verkiezingsprogramma 2010

CDA Huizen

Op dinsdagavond 21 april is het CDA Huizen officieel gestart met het opstellen van een nieuw verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010. De activiteiten voor het schrijven van het verkiezingsprogramma zijn begonnen met een speciale startbijeenkomst voor leden. De CDA-leden zijn hiermee als eersten in de gelegenheid gesteld een bijdrage te leveren aan het opstellen van het verkiezingsprogramma van hun partij. De komende tijd worden zeven themabijeenkomsten gepland waarin leden, belangstellenden en zo mogelijk ook maatschappelijke organisaties input voor het verkiezingsprogramma kunnen geven. Ter informatie vindt u hieronder alvast de data en de onderwerpen.

  • 11 mei Maatschappelijke Ondersteuning
  • 12 mei Algemeen Bestuur
  • 13 mei Beheer en Inrichting Openbare Ruimte
  • 14 mei Openbare Orde en Veiligheid
  • 19 mei Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
  • 26 mei Onderwijs, Cultuur en Sport
  • 9 juni Sociale Voorzieningen

Wilt u ïïn of meer themabijeenkomsten bijwonen mail dan naar Kees de Kok, voorzitter Programmacommissie: keesdekok@cdahuizen.nl.