CDA-fractie op bezoek bij Amaris Voor Anker

CDA Huizen

CDA-fractie op bezoek bij Amaris Voor Anker

De voltallige CDA-fractie bracht afgelopen maandag een bezoek aan Amaris Voor Anker. Huishoudelijke hulp, thuisbegeleiding, maatschappelijk werk en mantelsteunpunt Houvast vallen bij Amaris onder één paraplu. Hierdoor kunnen medewerkers over en weer signalen doorgegeven aan elkaar, waardoor mensen op het juiste moment en op de juiste wijze zorg en ondersteuning ontvangen. Medewerkers in de huishoudelijke hulp krijgen bijvoorbeeld training om problemen bij cliënten te signaleren. Medewerkers van thuisbegeleiding of mantelsteunpunt Houvast kunnen zo weer betere hulp op maat verlenen.

De medewerkers waren goed te spreken over de samenwerking met de gemeente. Wethouder Janny Bakker en de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Huizen kregen de nodige lof toegezwaaid. Wel werd aandacht gevraagd voor begeleiding van mensen die een traject van schuldsanering hebben doorlopen. De gemeente zou meer aandacht voor deze personen kunnen hebben in de vorm van nazorg: "Er is groot risico voor terugval bij deze mensen, dus zeker in de periode n