CDA-fractie bezoekt Stichting Kinderopvang Huizen

CDA Huizen

Wie denkt dat de Stichting Kinderopvang Huizen (SKH) alleen de kinderdagverblijven voor kinderen tot en met vier jaar co?neert, onderschat het werkterrein van deze stichting. De SKH heeft inmiddels namelijk al elf vestigingen die de voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar verzorgt. Bovendien regelt de SKH op een aantal scholen de tussenschoolse opvang (het overblijven) en is het in schoolvakanties mogelijk dat kinderen de hele dag komen. De SKH heeft voor de kinderen een gevarieerd aanbod aan activiteiten na school.

Zo is er in samenwerking met SV Huizen de speciale sport- en spelgroep ‘Jump In’ opgestart. Deze staat onder leiding van een sportleraar en zorgt ervoor dat kinderen op een plezierige manier in beweging komen door hen met allerlei takken van sport in aanraking te laten komen. Ook worden er op andere vestigingen regelmatig workshops voor kunst, toneel en drama georganiseerd. Deze activiteiten zouden een vastere vorm kunnen krijgen in een speciale nog op te richten ‘Kunstgroep’ die zich n

og vaker met kunst en cultuur bezighoudt. De CDA-fractie deed aan de SKH de suggestie om hier eens met het Huizer Museum en de Openbare Bibliotheek over te gaan praten. Tijdens het werkbezoek werd ook gesproken over uitbreidingsplannen en de rol van de gemeente hierin. De SKH wil op termijn honderd extra plaatsen realiseren in Huizen. Hierbij wordt het van essentieel belang geacht dat er betaalbare accommodaties beschikbaar zijn. Ook hoopt men dat de gemeente een positieve houding zal hebben ten aanzien van een nauwere samenwerking tussen SKH, peuterspeelzalen en basisonderwijs om zo een doorgaande (pedagogische) lijn te hebben voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar.