Aanpak verrommeling kop aanloophaven

CDA Huizen

Tijdens hardlopen kon raadslid Woudsma zelf de verrommeling aanschouwen. (bron: Ruben Woudsma)

CDA Huizen heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering op 5 juli 2018 vragen gesteld aan het college over de verrommeling van de aanloophaven. Als gemeente die zich profileert als ‘Haven van het Gooi’, is het gebied rondom de aanloophaven een aanfluiting. CDA-raadslid Ruben Woudsma stelde het college de vragen: “Wat gaat u doen aan de verrommeling?”, “Wat kan de gemeente doen om een particulier/bedrijf te dwingen terrein aan te pakken?” en “Wanneer wordt het gebied aangepakt?” .

Verrommeling op korte termijn aanpakken

Tijdens het vragenuur werd de beantwoording op de vragen van Woudsma gedaan door wethouder Boom. Deze gaf aan dat er een schouw is geweest met de buurtbewoners om te inventariseren welke maatregelen genomen moeten worden. Diverse problemen zijn door de buurt aangegeven en besproken met de gemeenten. Samen met de gemeente gaat de buurt helpen met het opruimen en verfraaien van de omgeving bij de aanloophaven. Ook zal er worden gekeken naar illegale bouwsels. Binnen 10 dagen wordt het gebied aangepakt werd aangegeven door wethouder Boom.

CDA-raadslid Woudsma is blij met deze toezegging en voortvarende aanpak: “Fijn dat er nu eindelijk tot actie wordt overgegaan bij de aanloophaven. Deze situatie heeft al te lang op zich laten wachten”.

Foto en rechten

De afbeeldingen in dit artikel zijn afkomstig van Ruben Woudsma en van Google Maps (screenshot).