Personal statement Kees de Kok

Kees de Kok – Passie en betrokkenheid
Kees de Kok dhr. Kees de Kok
Langestraat 60
1271 RC HUIZEN
tel. (035) 526 19 30
e-mail: keesdekok@cdahuizen.nl
– Lid Commissie Sociaal Domein
– Lid Commissie Algemeen Bestuur en Middelen
– Lid Rekenkamercommissie
– Lid Rekeningcommissie

Personal Statement – Focus op zorg

Uitgaan van eigen kracht van de mensen

Kees de Kok: “Uitgaan van eigen kracht van de mensen”

Mijn politieke visie past bij mijn deskundigheid: ik vind dat de regie over de zorg in de eerste plaats bij de zorgontvanger moet liggen. Dat versterkt de eigen kracht en de onderlinge verantwoordelijkheid. Binnen de zorg ligt mijn prioriteit bij jeugdzorg en bij maatschappelijke dienstverlening (WMO) aan ouderen en aan mensen met een beperking.

Ik ben er trots op dat het CDA durft te garanderen dat iedereen de ondersteuning, hulp of zorg ontvangt, die nodig is. Dat is nogal wat! Zeker nu gemeenten een grote verantwoordelijkheid krijgen voor de zorg voor ouderen, gehandicapten en jeugd. Ik denk dat dit onze kans is om deze zorg (nog) beter te organiseren.

Wat mij betreft staan in de komende jaren de begrippen ‘eigen regie’, ‘maatwerk’ en ‘vertrouwen in mensen’ centraal! Mijn focus voor de komende jaren ligt dan ook op het goed regelen van zorg in Huizen. Met passie, betrokkenheid en deskundigheid wil ik mij daar als CDA-gemeenteraadslid voor inzetten. Met hart en ziel werk ik in de zorg. Ooit begonnen als verpleegkundige, toen directeur zorg en nu als inspecteur. Sinds 2006 ben ik lid van de gemeenteraad met een gevarieerde portefeuille: ruimtelijke ordening, zorg, financiën, sport en veiligheid.

Mijn focus voor de komende jaren ligt dan ook op het goed regelen van zorg in Huizen.

Anders werken en het keukentafelgesprek

Anders werken begint al bij de start. Geen bureaucratische intake meer, maar een persoonlijk ‘keukentafelgesprek’. Daarmee bedoel ik dat een medewerker van de gemeente bij iemand aan huis komt. In een persoonlijk gesprek komt aan de orde welke ondersteuning nodig is. Eerst komen vragen aan bod als: hoe ziet uw leven eruit, wat is uw vraag en wat wilt u daarmee precies bereiken? Pas daarna komen mogelijke oplossingen op tafel. Dan is er zeker ook aandacht voor de specifieke omstandigheden waarin iemand zich bevindt. Wat voor de één een goede oplossing is, kan voor een ander juist helemaal niet handig zijn. Kortom, het keukentafelgesprek is er voor bedoeld te bepalen wat iemand in zijn of haar specifieke situatie nodig heeft. Dat noem ik maatwerk.