CDA Huizen vóór zondagsrust en tégen onnodige busbaan!

CDA Huizen

Afgelopen zaterdag werd Janny Bakker, de lijsttrekker van CDA Huizen,  op de markt een aantal keer aangesproken op het standpunt van het CDA Huizen voor wat betreft de winkelopenstelling op zondag. Aanleiding hiervoor is een artikel in de Gooi- en Eemlander van zaterdag 15 maart jl., waardoor bij sommige kiezers de suggestie wordt gewekt dat het CDA Huizen niet meer langer tegen een winkelopenstelling op zondag zou zijn. Lijsttrekker Janny Bakker wil echter nadrukkelijk deze suggestie wegnemen: “Vanuit ons verkiezingsprogramma kunnen we heel duidelijk zijn over dit standpunt. Het CDA Huizen is en blijft tégen de winkelopenstelling op zondag! Met dit standpunt verschillen wij niet van de SGP en de Christen Unie. Dat ik tijdens het lijsstrekkersdebat na enig aandringen van de discussieleider heb aangegeven dat ik er geen breekpunt van zal maken, heeft een pragmatische achtergrond. Als het CDA hier, net als ChristenUnie en de SGP, een breekpunt van zal maken, dan zullen we (samen met de andere Christelijke partijen) in de oppositiebankjes terechtkomen. En dan is er geen enkele Christelijke partij meer in het Huizer college die zich kan inzetten voor een maximale inperking van de zondagsopenstelling. Al vele jaren heeft het CDA Huizen zondagopenstelling kunnen tegenhouden en ook in de komende collegeonderhandelingen zullen wij ons tot het uiterste inspannen om het maximale resultaat te bereiken voor onze achterban.

Tegen een onnodige busbaan

busbaan-nee-voorbeeld2-klei-300x300[1]
Geen onnodige busbaan door de gemeente Huizen
Ook bleek uit een aantal gesprekken op de markt, dat nog niet iedere kiezer weet dat het CDA Huizen niet akkoord zal gaan met het doordrukken van de aanleg van een vrijliggende busbaan, voordat er een aanvullend onderzoek is uitgevoerd. Door het huidige, uitstekend functioneren van lijn 320, blijkt het besluit waarop de aanleg van de vrijliggende busbaan is gebaseerd, te zijn achterhaald. Uit de dienstregeling blijkt namelijk dat de bus in dezelfde tijd van het busstation naar de carpoolplaats Blaricum rijdt als werd aangenomen bij het besluit over de vrijliggende busbaan.  CDA Huizen wil daarom dat onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om het huidig functioneren van lijn 320 te verbeteren anders dan het nu voorliggende voorstel van de vrijliggende busbaan. Het CDA Huizen wil dat de overheid een betrouwbare partner is richting andere overheden én inwoners, dat doen we door belastinggeld  efficiënt te besteden op basis van de meest actuele informatie. De vrijliggende busbaan moet geen prestigeproject worden.