Schoolgebouwen – Ruime reservering nieuwbouw Montesorrischool

CDA Huizen

maria montesorrischool in Huizen

CDA-fractie reserveert ruim 9 ton voor nieuwbouw Dr. Maria Montessorischool, stemt in met nieuwbouw Rehobothschool en zorgwoningen op de huidige locatie en het samengaan van de Wijngaard en Springplank aan het Ellertsveld.

De gemeente is verantwoordelijk voor de nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. Om een goede inschatting te maken van de kosten die daar bij komen kijken wordt om de paar jaar het integraal huisvestingsplan bijgesteld. In dit plan wordt oa. aangegeven welke schoolgebouwen gerenoveerd worden en op welke wijze duurzaamheid daarin wordt meegenomen. In de raadsvergadering van december zijn er besluiten genomen voor de huisvesting van drie scholen.

In de eerste plaats de Rehobothschool. De huidige school wordt afgebroken en er komt een nieuwe voor terug. Doordat de school verplaatst wordt en uit twee bouwlagen gaat bestaan ontstaat er ruimte voor zorgwoningen. De CDA-fractie stemt daar van harte mee in.

De Wijngaard en de Springplank gaan samen verder op 1 locatie aan het Ellertsveld. Regulier en speciaal onderwijs onder één dak met de ambitie om naast het gebouw ook het onderwijs waar mogelijk en noodzakelijk te integreren. Op de Aristoteleslaan komt hierdoor ruimte vrij voor woningen. De CDA-fractie heeft in het bijzonder aandacht gevraagd voor de uitwerking van het plan en het betreken van de buurt daarbij.

De derde school betreft het gebouw van Dr. Maria Montessori school. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat hier meer nieuwbouw moet plaatsvinden doordat een deel van de school semipermanent is gebouwd. Namens de overige partijen in de gemeenteraad diende de CDA-fractie een amendement ingediend om dit mogelijk en reserveerde zo ruim 9 ton extra voor het nieuwe schoolgebouw.