Raad van Huizen niet bereid tot eenmalige compensatie hoge energierekeningen

CDA Huizen

Tijdens de Raadsvergadering van maandag 27 januari jl. diende de CDA fractie een motie in, met als doel om een eenmalige compensatie van de hoge energierekening van ouderen en chronisch zieken en gehandicapten te realiseren. Deze groepen gebruiken meer energie dan anderen en worden dus door de hogere energieprijzen dubbel getroffen, aldus het CDA. Eerder stelde de CDA fractie schriftelijke vragen aan het College, omdat bekend was geworden dat voor dit doel een bedrag van 50.000 euro extra in het gemeentefonds zou worden gestort.