Overhandiging vuurwerkrapport

CDA Huizen

Jaarlijks publiceert CDA Huizen het vuurwerkrapport, in de rapportage over de jaarwisseling van 2019/2020 zijn er diverse aanbevelingen op genomen. De aanbevelingen gaan over: uitbreiding vuurwerkvrije zones, verbeteren zichtbaarheid handhaving, centrale vuurwerkshow en een debat over tolerantie. Voorafgaande aan de commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen is het rapport overhandigd aan burgemeester Meijer.

Het aantal meldingen was afgelopen jaarwisseling hoog. 1158 klachten zijn er geregistreerd bij het meldpunt waarvan het merendeel gecategoriseerd is als ‘harde knallen’. Initiatiefnemer Woudsma is blij met de aangekondigde maatregelen van het kabinet die aansluiten bij de aanbevelingen uit het vorige rapport: “Een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen zal bijdragen aan een veiligere jaarwisseling, ik ben zeer benieuwd naar de effecten tijdens de volgende jaarwisseling”.

Wat verder duidelijk wordt met het vuurwerkrapport is dat de meldingen voornamelijk uit een drietal wijken afkomstig is in Huizen.

Maatschappelijke discussie over vuurwerk

Tolerantie tussen voor en tegenstanders van vuurwerk is een groeiend probleem. Vanuit de meldingen is een ontwikkeling zichtbaar dat er een verharding ontstaat tussen voor en tegenstanders. Zo worden buurtbewoners bekogeld, ontstaan er ruzies in Whatsapp-groepen, etc. CDA Huizen heeft een aanbeveling opgenomen om een debat de organiseren over tolerantie. Initiatiefnemer van het vuurwerkmeldpunt en raadslid Woudsma stelt: “Met een debat of maatschappelijke discussie zou er meer wederzijds begrip kunnen ontstaan tussen de voor en tegenstanders van vuurwerk“.

Overige aanbevelingen

Een uitbreiding van de vuurwerkvrije zones is een aanbeveling die ook is meegenomen. Rondom zorgcentra, de winkelcentra of rondom huizen met rieten kappen zou een vuurwerkvrije zone veel rust bieden voor de inwoners. Het niet zien van de politie of de BOA’s zodra er overlast is, is een veelgehoorde klacht bij het vuurwerkmeldpunt. Het is goed om aan de zichtbaarheid van de handhaving te werken. “Dit kan bijvoorbeeld eenvoudig door sociale media in te zetten” geeft Woudsma aan.

Rapport downloaden

Via onderstaand link is het rapport te downloaden.