Enthousiaste inbreng van nieuwe CDA-leden

CDA Huizen

De CDA-afdeling Huizen heeft weer een behoorlijk aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Speciaal voor hen is er 28 november jl. een introductieavond georganiseerd.

Vorig jaar heeft het CDA haar vijfentwintig jarig jubileum gevierd en naar aanleiding daarvan is een boeiende videofilm gemaakt. Door het vertonen van deze film is bij de nieuwe leden niet alleen de ontstaansgeschiedenis van het CDA over het voetlicht gebracht, maar is voor hen ook duidelijk geworden dat het CDA van grote betekenis is geweest voor ons land. Daarna hebben de aanwezige bestuursleden, wethouder en raadsleden zich voorgesteld en hebben zij in het kort verteld wat zij in de lokale politiek doen.

Tijdens het tweede deel van de avond is er een realistisch politiek spel gespeeld. De nieuwe leden zijn in drie fracties verdeeld en zij hebben de taak gekregen om een begrotingsraad na te spelen. De fracties kregen een overzicht van maar liefst 16 aanvragen. De totale structurele kosten van die aanvragen bedroegen € 366.500 en de incidentele kosten € 180.000. Natuurlijk konden niet alle wensen gehonoreerd worden, omdat er – net als tijdens de echte begrotingsraad – voor structureel beleid €100.000 beschikbaar is en voor incidenteel beleid € 50.000. De nieuwe fracties moesten dus keuzes maken en konden zo aan den lijve ervaren hoe lastig dat soms is. Met veel enthousiasme stortten de nieuwe leden zich op hun taak. Binnen de drie fracties is stevig gediscussieerd en zo hoort dat ook in de politiek, maar uiteindelijk kwam elke fractie met een unanieme keus. Opmerkelijk: onafhankelijk van elkaar kwamen de drie fracties toch tot een behoorlijke gelijkluidende keuze. Bij het budget voor structurele kosten is prioriteit gegeven aan het sporten door gehandicapten, de dagopvang voor dementerenden, het aanpassen van woningen voor ouderen en de verbouwing van een verouderde school. Het totale budget voor incidentele kosten is door alle drie de fracties besteed aan het een (extra) storting in het Fonds Bijzondere Noden, van waaruit mensen die reeds jaren gebruik moeten maken van een bijstandsuitkering extra kunnen worden ondersteund in het geval van een onverwachte financiële tegenvaller, bijv. een kapotte wasmachine e.d. Uit deze keuzes blijkt zonneklaar dat ook de nieuwe leden veel belang hechten aan het voeren van een sociale politiek door het CDA!

De avond is afgesloten met een rondleiding door het gemeentehuis. Naast de raadszaal en de werkkamers van het college van Burgemeester en Wethouders zijn ook de prachtige schilderijen van Eppo Doeve over de geschiedenis van de Erfgooiers door de aanwezigen bewonderd. Wat een goede keus van de architect van het gemeentehuis om deze schilderijen een plek te geven aan de omgang op de eerste verdieping!

De introductieavond is volgens de nieuwe leden erg geslaagd en zal, als er weer voldoende nieuwe leden zijn geworven, zeker worden herhaald.

Foto-impressie