CDA wil discussie over persoonsvolgende financiering VVE

CDA Huizen

CDA Huizen wil een discussie over de persoonvolgende financiering van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Volgens het college is ‘versnippering niet wenselijk’, maar fractieleider Rebel zei dat hij de toelichting van het college niet overtuigend vindt.

In Huizen zijn vraagsturing en persoonsvolgende budgetten belangrijke uitgangspunten voor het beleid in het sociaal domein. Maar voor de financiering van de VVE geldt dat niet. Versa krijgt elk jaar een subsidie voor uitvoering van deze taak en is daardoor in Huizen monopolist. Voor nieuwe aanbieders van VVE, zoals de stichting Belhamels, is het daarom bijzonder moeilijk om in Huizen te starten.

Het aflopen van de subsidierelatie eind 2016 biedt de gemeente de kans om de uitgangspunten die voor het hele sociaal domein gelden, zoals persoonsvolgende financiering, ook toe te passen bij de VVE. Dit zal leiden tot meer differentiatie in het aanbod en meer keuzemogelijkheden voor ouders. CDA-fractieleider Rebel wil daarom in september over dit onderwerp een discussie in de commissie Sociaal Domein.