CDA stemt in met vrijliggend fietspad IJsselmeerstraat

CDA Huizen

Luchtfoto van het gebied rondom de IJsselmeerstraat.
Luchtfoto van het gebied rondom de IJsselmeerstraat.

De CDA-fractie heeft ingestemd met de herinrichting van de IJsselmeerstraat. Het CDA draagt de fietsers al vele jaren een warm hart toe. Wat ons betreft krijgen fietsers zoveel mogelijk ruim baan, op een vrijliggend fietspad.

Dit lukt ons helaas niet overal (zoals onlangs  bij de herinrichting van de Havenstraat), maar we zijn blij dat het op de IJsselmeerstraat wel is gelukt. Daarnaast heeft de CDA-fractie ervoor gepleit dat, indien in de praktijk blijkt dat de weginrichting en booskijkende smileys onvoldoende snelheidsremmend zijn, voor strikte handhaving van de maximum snelheidslimiet. Daarnaast heeft de CDA-fractie de wethouder opgeroepen om, in overleg met de bewoners, te komen tot en een zo groen mogelijke herinrichting van het gebied.