CDA pleit voor regionale aanpak vervoersproblematiek

CDA Huizen

Vlak voor de officiële start van het weekend werd er nog druk gediscussieerd in restaurant De Haven van Huizen. De provinciale CDA-fractie legt maandelijks een werkbezoek af aan een regio in Noord-Holland en deze vrijdag stond de regio Gooi en Vechtstreek op het programma. De Huizer gemeenteraadsfractie was aanwezig, evenals een groot aantal CDA-politici uit omliggende gemeenten en Tweede Kamerlid Maarten Haverkamp. Zij spraken met de leden van Provinciale Staten over actuele regionale onderwerpen als bereikbaarheid en gemeentelijke herindeling.

Bij beide onderwerpen was de conclusie dat de gemeenten in de regio moeten samenwerken om op provinciaal of landelijk niveau iets voor elkaar te krijgen. In verband met de bereikbaarheid en ontsluiting van de regio pleit de Huizer CDA-fractie voor een aansluiting op het landelijk spoorwegnet. Een railverbinding parallel aan de A27, tussen Almere en Hilversum, moet er voor zorgen dat Huizen een betere verbinding krijgt met steden als Utrecht en Amersfoort. Ook in deze kwestie wordt door zowel landelijke als provinciale politici gehamerd op het belang van intergemeentelijke samenwerking. Afgesproken is dat de verschillende lokale verkeerswoordvoerders van het CDA op regionaal niveau bij elkaar komen om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan het provinciale verkiezingsprogramma van het CDA.

Gemeentelijke herindeling

Met betrekking tot het vraagstuk van een eventuele gemeentelijke herindeling in de regio is het standpunt van het CDA duidelijk: de partij steunt alleen herindelingen waar gemeenten zelf achter staan. Jaap Bond, de CDA-fractieleider van Provinciale Staten, stipte nog aan dat een gemeentelijke fusie niet altijd de beste oplossing is. Ook met 'gewoon' samenwerken kan men vaak al een eind komen, aldus Bond. Het feit dat gemeenten samenwerken hoeft volgens Bond niet te betekenen dat deze vervolgens ook moeten fuseren: "Als je een pak suiker bij je buurvrouw haalt, moet je dan gelijk gaan trouwen?"


Onderschrift:

CDA-fractieleider van Provinciale Staten Jaap Bond (rechts) was met zijn fractie in Huizen aanwezig en sprak met aanwezigen over regionale onderwerpen als bereikbaarheid en gemeentelijke herindeling. Links op de foto de Huizer CDA-voorzitter Wim Zwanenburg.

Foto: Dick Rozendaal