CDA peilt mening Huizer winkeliers over zondagopenstelling

CDA Huizen

Afgelopen dinsdagavond, 24 april, is de Huizer CDA-fractie op werkbezoek geweest bij winkeliersvereniging ‘Hart van Huizen’. Tijdens deze bijeenkomst is op officiële wijze het onderzoek naar de mening van winkeliers over winkelopenstelling op zondag van start gegaan. Jelmer Van Slooten, die dit onderzoek als eindstage uitvoert, overhandigde de eerste enquête aan de nieuwe voorzitter van de vereniging, Joost van Weringh.

De CDA-fractie vindt dat de stem van de Huizer winkeliers in de discussie rond winkelopenstelling op zondag te weinig naar voren wordt gebracht. De fractie vindt het belangrijk dat deze mening gehoord wordt. Uit het onderzoek moet blijken welke standpunten winkeliers innemen als het gaat om de kwestie van winkelopenstelling op zondag. Tevens zal uit het onderzoek moeten blijken

welke redenen winkeliers aandragen om hun winkel wel of juist niet open te stellen. Het onderzoek loopt van 26 april tot en met 18 mei en wordt uitgevoerd in de winkelcentra ‘Het Oude Dorp’ en ‘Oostermeent’, door middel van een schriftelijke enquête. De resultaten zullen worden gebruikt als input bij het opstellen van het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2014 – 2018.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Jelmer van Slooten. Deze 24-jarige student loopt stage bij de CDA-fractie en voltooit met dit project zijn opleiding Communicatie aan de Christelijke Hogeschool in Ede.