Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Huizen

CDA Huizen

Voorblad van plan ‘Wat nodig is…’ (bron: Janny Bakker als auteur boek)

Tijdens de raadsvergadering werd het Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 besproken. Afgelopen maanden is er samen met de inwoners en instanties uitvoerig over gesproken over het nieuwe beleidsplan en met elkaar zorgvuldig gekeken wat belangrijk is voor onze inwoners!

Gemeente Huizen is de afgelopen jaren, dankzij onze vorige wethouder Janny Bakker, een voorbeeld geweest op het gebied van Sociaal Domein. In Huizen kijken wij naar onze inwoners en stellen onze inwoners centraal. We gaan uit van eigen regie en mogelijkheden. We zijn begonnen met maatwerk en het is fijn om te constateren dat het nieuwe college deze koers voortzet.

Goede onderwerpen komen terug in het beleidsplan, denk aan inclusieve samenleving, gezonde leefomgeving, het voorkomen van schulden, de jeugdwet.

Het CDA is blij met de nieuwe beleidsplan en zullen het aandachtig volgen. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen wij het graag.

Foto en rechten

De afbeelding in dit artikel is ontvangen via Janny Bakker. De foto is de cover van het boek waaraan Janny Bakker haar medewerking heeft verleend.