Afscheid oude raad Huizen

CDA Huizen

Gisteren is er afscheid genomen van de oude gemeenteraad in Huizen. Door de voorzitter van de raad was er voor elke individueel raadslid een mooi aantal woorden, ook kreeg elk raadslid een cartoon waarop hij/zij werd geportretteerd met de onderwerpen waarvoor hij/zij zich hard heeft gemaakt.

Afscheid Ruben Woudsma

Voor CDA Huizen betekent dit concreet dat we afscheid nemen van Ruben Woudsma. Na 8 jaar voor CDA Huizen actief te zijn geweest in de gemeenteraad op diverse dossiers zoals veiligheid, vuurwerkoverlast, Bad Vilbelpark, natuur, speelbos Sijsjesberg, etc komt daar nu (tijdelijk) een einde aan. Woudsma was de laatste jaren ook actief als voorzitter van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen.

In zijn afscheidsspeech heeft Woudsma iedereen bedankt voor de samenwerking. Verder richtte hij zich voornamelijk op de nieuwe raadsleden waarbij hij ze drie zaken wilde meegeven:

  1. Wees trots op het feit dat je raadslid bent. Het is geen functie die je er ‘even bij doet’, nee het is een bijzondere taak om te mogen uitvoeren in ons democratisch bestel;
  2. Je zit hier niet als persoon of jezelf, maar je zit hier namens de inwoners die op jou hebben gestemd. Houd dat in gedachten wanneer je besluiten neemt;
  3. Het gaat om mensen, niet om de raadsleden. Mensen die wonen in onze prachtige gemeente Huizen. Ga dus het gesprek aan, zorg dat de inwoners je weten te vinden! Bestrijd daarom niet elkaar, maar werk samen voor een mooi Huizen;