Wilhelminaschool wint CDA-ideeënwedstrijd

CDA Huizen

De Wilhelminaschool uit Hilversum wint de ideeënwedstrijd om de verkeersveiligheid rondom scholen en sportverenigingen te verbeteren. Het CDA in de Gooi en Vechtstreek heeft deze wedstrijd in de lente uitgeschreven. De ideeën die voor deze wedstrijd zijn ingestuurd, zijn beoordeeld door een deskundige jury uit de regio. Op woensdag 30 oktober 2013 werd de beker uitgereikt aan de Wilhelminaschool en binnenkort vraagt de CDA-fractie aandacht in de Hilversumse gemeenteraad voor dit beste idee. Eervolle vermelding voor Joël Woudsma uit Huizen (zie verder in dit persbericht).

De Wilheminaschool heeft – in samenwerking met de Hilversumse Schoolvereniging – plannen ingeleverd om de verkeersveiligheid rondom deze scholen te verbeteren.

  • De zichtbaarheid bij het naderen van de ingang kan verbeteren: Markeringen op de straat en grote palen aan de kant van de weg zijn bijvoorbeeld eenvoudige en niet te kostbare maatregelen.
  • Stel een octopusplan op: dit houdt in dat scholen, gemeente, politie en vooral ouders gaan samenwerken om de veiligheid rondom de scholen te bevorderen en in stand te houden.
  • Maar ook algemene verkeersmaatregelen zoals snelheidsbeperking zijn opgenomen in het uitgebreide plan.

Vandaag (red: woensdag 30 oktober 2013) kwam wethouder Boog naar de winnaar van de CDA veiligheidswedstrijd voor meer informatie. Anja Wijnands, CDA fractievoorzitter in Hilversum, gaf aan waarom de Wilhelminaschool de wedstrijd had gewonnen: geef op straat met signalen aan dat je in een schoolgebied rijdt. Een plan dat meteen uitvoerbaar is.

Het totaalvoorstel krijgt de naam ‘octopusplan’. En wethouder Boog werd gekroond tot grote octopus en ontving zijn evenbeeld. Ieder tentakel staat voor een deelnemer: school, gemeente, ouders en leerlingen. Alle andere betrokkenen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid.

Wethouder Boog gaf aan daar er een voorstel op weg is naar de raad waarin vele onderdelen uit de wedstrijd al worden meegenomen. Ook een aanvraag voor provinciale subsidie is al uitgestuurd. En als alles volgens planning gaat kunnen begin volgend jaar al de eerste voorstellen worden uitgevoerd.

Daarnaast zijn er drie eervolle vermeldingen in de CDA-ideeënwedstrijd:

  • Groep 6a van ‘de Wilge’ in Hilversum: filmpje waarin de gevaarlijke verkeerssituatie bij de school ‘de Wilge’ wordt verduidelijkt.
  • Ideeën voor verbetering in Wijdemeren, met onder andere extra zebrapad, beperkt eenrichtingsverkeer, parkeeroplossingen en een gezamenlijke campagne van scholen en ouders om fietsen naar school en club te stimuleren.
  • Joël Woudsma (uit Huizen) met idee dat bij alle scholen in de regio Gooi en Vechtstreek kan worden geïmplementeerd: maximum snelheid 30 km bij scholen en knipperlichten bij zebrapaden. Beiden alleen gedurende start en einde school.

Als kinderen buiten zijn, kunnen zij helaas ook worden geconfronteerd met minder veilige verkeerssituaties. Dat kan op de route van huis naar school zijn, als zij naar hun sportvereniging gaan of gewoon als ze buiten spelen.

Vaak komen de beste ideeën voor verbetering van de mensen die het meest betrokken zijn. Van leerlingen en sportende jeugdleden; en hun ouders. Het CDA maakt van verkeersveiligheid rond school en sport veel werk. Alle fracties in de regio Gooi en Vecht worden graag op de hoogte gebracht en gehouden van onveilige situaties.