amendement

CDA Huizen

Concept verkiezingsprogramma voor CDA “Iedereen” gelanceerd

Aan de leden van het CDA Huizen en andere betrokkenen, Waarschijnlijk heeft via andere media wel vernomen hebben dat vrijdag 1 juni het concept-CDA-verkiezingsprogramma is gepresenteerd. De tijd om daarop eventueel amendementen in te dienen is uitermate kort. Amendementen moeten uiterlijk 11 juni vóór 10.00 uur bij het landelijk partijbureau zijn ingediend. En dat kan […]