Keucheniusstraat – CDA fractie zorgt voor doorbraak ondergronds parkeren

Hoewel het verlenen van financiële steun door de gemeente ten behoeve van de ontwikkeling van het hoofdwinkelcentrum in het Collegeprogramma van CDA, VVD en PvdA was uitgesloten, heeft het CDA er bij de coalitiepartijen op aangedrongen om dit standpunt te verlaten en een bedrag van € 3.9 miljoen euro binnen de egalisatiereserve te oormerken voor de aanleg van 370 extra ondergrondse parkeerplaatsen in de Keucheniusstraat. De VVD ging hiermee akkoord. Nadat er in de commissie ABF van december een meerderheid voor deze oplossing bleek te zijn liet ook de PvdA weten niet dwarst te zullen liggen voor deze oplossing. Hiermee is een doorbraak gerealiseerd bij de ontwikkeling van het hoofdwinkelcentrum.

Het CDA wilde niet wachten tot een nieuw collegeakkoord (dus tot na de verkiezingen), omdat een besluit moest worden genomen over het al dan niet vestigen van een permanente Lidl-supermarkt op het Lucentterrein. Het CDA wil de werkgelegenheid voor Lidl graag voor Huizen behouden, maar vindt dat dit niet ten koste mag gaan van de bestaande winkelcentra. Een Lidl in de Keucheniusstraat was echter niet mogelijk, door gebrek aan parkeerruimte op deze locatie. Met deze extra investering kan de Lidl wel ingepast worden in de Keucheniusstraat en wordt de kwaliteit van het gebied (o.a. het parkeren op de Naarderstraat) niet aangetast.