CDA Ledenvergadering

CDA Huizen

Jaap Bond en Wim Zwanenburg samen op de foto
Jaap Bond en Wim Zwanenburg samen op de foto

Woensdag 3 december is de algemene ledenvergadering van CDA Huizen in Oosterlichtkerk, Huizermaatweg 298, 1276 LJ Huizen. De vergadering start om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur). Als sprekers voor deze avond zijn Jaap Bond (lijsttrekker CDA provincie Noord-Holland) en Wim Zwanenburg (lijsttrekker CDA waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek).

Deze verkiezingen voor Provinciale Staten en voor de Waterschappen vinden tegelijkertijd plaats op 18 maart 2015. Voor de waterschappen wordt er dan voor het eerst gekozen in het stemhokje, volgens de procedures van de Kieswet, en niet langer via briefstemmen.

Tijdens deze avond kunnen de aanwezigen kennismaken met de lijsttrekkers en het werk van het provincie- en het waterschapsbestuur  en in gesprek gaan over de diverse standpunten.

Op de websites van de provincie Noord-Holland en het CDA Noord-Holland is meer informatie te vinden, evenals op de websites van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en van de CDA-fractie in het waterschapsbestuur. Jaap Bond en Wim Zwanenburg zijn ook te volgen op Facebook en op Twitter: www.facebook.com/cda.noordholland, @JaapBond, www.facebook.com/CDA.AGV, @CDAwatersfrAGV, @WimZwanenburg.

In het huishoudelijke deel van de algemene ledenvergadering staat o.a. de bestuurswisseling op de agenda. Wim Zwanenburg zal de voorzittershamer overdragen aan de nieuwe (kandidaat)voorzitter Klaas Molenaar.