Havenkantoor naast de Botterwerf

CDA Huizen

Archieffoto van de Botterwerf in Huizen (bron: www.botterwerfhuizen.nl)
Archieffoto van de Botterwerf in Huizen (bron: www.botterwerfhuizen.nl)

In maart 2015 namen we een grote stap door als gemeente Huizen de Botterwerf aan te kopen. Met de tekst ‘Meer vertier in de botterwerf‘ spraken we als CDA Huizen ons vertrouwen uit dat naast de Botters ook de havenmeester zijn kantoor kon vestigen in de werf. Tijdens de besluitvorming in maart 2015 was er een punt van kritiek of er wel kon worden voldaan aan de arbonormen voor de havenmeester.

Helaas is gebleken dat de beoogde locatie voor het kantoor van de havenmeester niet aan de arbonormen voldoet. Names CDA Huizen gaf Ruben Woudsma aan: “Ik had niet verwacht op deze korte termijn wederom over de Botterwerf te spreken in de gemeenteraad“.

Het is goed dat er op het terrein van de botterwerf een passend alternatief is gevonden met een losstaand gebouw voor de havenmeester. Groot gemis in dit gebouw was een voorziening voor een (invaliden) toilet. Om deze reden heeft CDA Huizen een amendement van Dorpsbelangen Huizen mede ondertekend om deze voorziening in de nieuwbouw van het havenkantoor mogelijk te maken. “We hopen dat er veel passanten in het havenkantoor langs zullen komen” gaf Woudsma. Als CDA zijn we van mening dat een losstaand gebouw in de oude stijl (zoals de huidige botterwerf) een aanvulling is voor het havengebied.