Eerste lustrum leeskring CDA-Vrouwenberaad

CDA Huizen

Het Huizer CDA vrouwenberaad heeft nu al vijf jaar een "leeskring". Dit lustrum werd op 19 april jl. door de deelnemende vrouwen gevierd. De avond werd feestelijk geopend met een toast op het volgende Lustrum, waarna een pannenkoekenmaaltijd volgde. Vervolgens gingen de vrouwen naar het Singer, voor het bijwonen van een toneelbewerking van de wereldberoemde Russische roman van Lew Tolstoj Anna Karenina, uitgevoerd door de Theatergroep De Kern, Amsterdam. De avond werd afgesloten met het uitreiken van een CDA groen appeltje, met daarbij het door de bibliotheek gratis uitgegeven Boekenweekgeschenk 2007 van Geert Mak.

De Leeskring

Gedurende het winterseizoen worden vijf bijeenkomsten gehouden. Ieder seizoen wordt afgesloten met een excursie. De data van de bijeenkomsten en de excursie worden door de leden vastgelegd. Ieder jaar kiezen de vrouwen zelf, in samenwerking met de bibliotheek de gewenste boeken uit, welke besproken gaan worden. Mevrouw Walet verzorgt de leeskringen in Huizen en stelde ook via de bibliotheek het gratis boekenweekgeschenk beschikbaar voor de lustrum vierende vrouwen.