Keucheniusstraat – Verlenging voorbereidingsbesluit gebied Kerkstraat e.o.

Het CDA kan instemmen met het voorbereidingsbesluit, maar is van mening dat het risico niet aanwezig is dat het voorbereidingsbesluit te laat genomen wordt. Het CDA pleit daarom voor een extra raadsvergadering op 19 februari, waardoor ongewenste ontwikkelingen voorkomen worden.