Personal statement Bert Rebel

Bert Rebel – Degelijk en gestructureerd
 Bert Rebel dhr. Bert Rebel
Bovenlangewijnseweg 10
1272 BX HUIZEN
tel. (035) 526 40 87
e-mail: bertrebel@cdahuizen.nl
– Vice-voorzitter gemeenteraad
– Fractievoorzitter
– Voorzitter Algemeen Bestuur en Middelen
– Lid Presidium
– Lid Agendacommissie
– Voorzitter commissie evaluatiegesprekken burgemeester
– Voorzitter Werkgeverscommissie voor griffie

Personal Statement – Rentmeesterschap

Huizen zwemt in het Geld, maar besteedt het goed.

Huizen zwemt in het Geld, maar besteedt het goed.

Een mooi CDA-woord, rentmeesterschap. Dat betekent voor mij dat je verantwoordelijk bent voor natuur, milieu en uiteraard financiën. Voor onszelf en voor komende generaties. De gemeente Huizen staat er financieel goed voor; geen schulden en een goed eigen vermogen. Als accountant maakt dat me blij! Het geeft ruimte voor investeringen, zoals in het Oude Raadhuisplein, de Sijsjesberg, sportaccommodaties en renovatie en nieuwbouw van maar liefst 7 scholen. Het is echt een CDA thema: zorgvuldig omgaan met geld, zodat je kunt doen wat nodig is voor inwoners en ondernemers van Huizen.

We hebben ook sociaal geïnvesteerd. Denk aan extra ruimte voor kwijtschelding van lokale belastingen en ons in Nederland unieke, vernieuwend WMO-beleid (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Mijn politieke visie is dat we ons moeten blijven inzetten voor goed rentmeesterschap. Ik ben dan ook trots op het degelijke investeringsbeleid van onze wethouder Janny Bakker. Samen waken wij over ons Huizer geld.

In 2012 is zwembad Sijsjesberg prachtig gerenoveerd en daarmee geworden tot de parel van onze gemeente! Zo’n parel verdient een koninklijke entree in plaats van modderpoelen. Het CDAwil daaromdat het parkeerterrein verhard wordt.

Bert Rebel
Voorzitter CDA-fractie gemeenteraad Huizen