Extra wijkagent in Huizen

CDA Kamerlid Chris van Dam heeft op aangeven van CDA Huizen vragen aan de minister gesteld over de verdeling van de extra capaciteit voor de politie. De uitbreiding was voor een deel specifiek toegewezen aan extra agenten in de wijk. In de politieregio Midden Nederland is echter gekozen om álle middelen in te zetten voor ondermijnende en zware criminaliteit en cybercrime. Deze beslissing was zeer teleurstellend voor ons. CDA Huizen dringt er al jaren op aan bij de burgemeester om zich maximaal in te zetten voor de extra wijkagent waar Huizen, volgens de norm van 1 wijkagent op 5000 inwoners, recht op heeft.

Nu ook de extra middelen uit het Regeerakkoord niet tot een extra wijkagent in Huizen leiden, hebben wij contact gezocht met de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Tot  onze tevredenheid hebben onze vragen daar gehoor gevonden en zijn er uiteindelijk zelfs Kamervragen over gesteld. Wij wachten de antwoorden van de minister en de verdere ontwikkelingen even af.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *